YoKsUn Ki KiMeNe

1 Ağustos 2006 RuHSeL Yorum yok
Neden herkes bana, mutanga ugramýs garip bir canlýymýsým gibi bakýyor.
Yoksa acýyorlar mý içten içe. Ne duruyorlar niye susuyorlar?
Yoksa korkuyorlar mý?

Neden herkes bana, mutanga ugramýs garip bir canlýymýsým gibi bakýyor.

Yoksa acýyorlar mý içten içe. Ne duruyorlar niye susuyorlar?
Yoksa korkuyorlar mý?
Saclarým çok dagýnýkmýs. Kime ne?
Makyaj yapmýyormusum, ruh gibi dolasýyormusum etrfta…
Kime ne? evide fena dagýtmýsým iyiden iyiye pasaklý olmusum.
Artýk geceleri de çýkmýyormusum dýsarý. Ýyide kime ne?
Önceleri saçlarýmý tarardým. Sýrf sen oksarken parmaklarýn takýlmasýn diye.
Simdi yoksun ki. Kýyafetlerim olmuyor artýk bana.
Yoklugun iyeden iye zayýflattý beni.
Zaten kendimi kime beyendirecegim kimi kendime daha çok âsýk etmek,
hayran býrakmak için ugrasacagým ki.
Önceleri allayýp pullardým cehremi. Artýk yoksun ki!
Evi hiç toplamadým gittiginden beri
aksine dagýttým, yoklugunu daha çok hissetmemek için…
Geceleri çýkamýyorum dýsarý.
Korkuyorum o ýssýz sokaklarda sensiz dolasmaktan ya da sen varmýssýn gibi davranmaktan.
Hayýr! Hayýr!
Karsýna böyle ceset gibi çýkamam. Böyle görmemelisin beni.
Bak saclarýmý taradým Yine allanýp pullandým.
O ýssýz sokaklarda sanki sen varmýssýn gibi yürüyorum.
Artýk yoklugunu hissettirmiyorum kendime ve her zamankinden daha güzelim.
O ýssýz bankta yanýna gelecegim o günü bekliyorum.
Sonsuz uykumu bekliyorum. Yoklugunun var olacagý aný bekliyorum.
Baslarken ve bitirirken=çilekes/ yok
Pembe_gölge

Bir Cevap Yazın