YOK…

2 Ağustos 2006 Kissa Anonim Yazilar Yorum yok


yazýlar yazýyorum içimin boþluðuna
kelimeler ne kadar cýlýz
ne kadarda anlamsýz
bir komedinin baþrollerini kapýþýyor harfler
boþluðu doldurma telaþýnda hepsi
anlam katabilme koþturmacasýnda
oysa hiç bilemezler
tek bir isim yeterdi yaþama…
sözler çýldýrmýþ aklýmda
"aþk" mayýna basmýþ daðýlmýþ
bir uðultu gibi büyürken sesin
sesin þimdi çok uzaklarda
isminin harfleri kayýp …
kan kaybediyor günler usulca…
korkma sakýn
birazdan sokak kedileri iþgal edecek þehrini
elini kanatan her okþadýðýnda
yokluðunda ise kimsesiz…
fallen angel/01.08.2006
kyesim04@


Bir Cevap Yazın