Selamlar & Saygýlarýmla

8 Mayıs 2007 Duz Yazi ve Hikayeler Yorum yok

Yalnýz Kalmak Korkusu…

 

Sensizlik Nasýl Olmaya Baþladý Bende Biliyormusun ?

Uçusuz Buçaksýz Bir ummanda Durmadan , Býkmadan Kulaç Atýyormuþum gibi…

6. Gündü Bu Gün Seni Görmeden Geçirdiðim.

Sesini Duymadan Geçirdiðim Kaçýncý Gün ?

Kayýp Bir Kýtaya Doðru Yüzüyorum Her Geçen Gün Biraz Daha Kaybolana Ã�lerliyorum Gibi Hissediyorum.

Ulaþýrým , Yetiþirim Batmadan Ümidi Beni Dirençli Kýlan.

Ã�çinde Bulunduðum Denizin Rengi Deðiþiyor Kimi Zaman Akýntýsý Güçleniyor ,Dalgalarý Hýrçýnlaþýyor

40 Yýllýk Denizci Deðilim Ne Yaparým ! Bilemiyorum , Bakarsýn Çok Aciz , Bakarsýn Çok Çaresiz Kalýrým.

Ürperiyorum Birden Ã�rkiliyorum. Korkuyorum Ã�lk Defa Korkusuzluðumdan Korkuyorum.

Yem Olmak Ã�stemiyorum Köpek Balýklarýna Ã�çimdeki Kuruntulara Bir Yardým Eli Bekliyorum Bu Kimsesizliðin Çaresizliðin Tam Ortasýnda…

 

Saygýlarýmla


Bir Cevap Yazın