Regaip gecesi

27 Temmuz 2006 Kissa Anonim Yazilar Yorum yok

Üç aylarýn baþlangýcý olan Recep ayýnýn ilk cuma gecesine Regaip gecesi denilmektedir.

Üç aylarýn baþlangýcý olan Recep ayýnýn ilk cuma gecesine Regaip gecesi denilmektedir.
Bu gce, Rabbimizin bol bol günah baðýþlamasý ve affeylemesi,
bunun yanýnda rahmetinide esirgemeden bizlere sunmasýndan dolayý,
melekler tarafýndan Regaip Gecesi olarak isimlenmiþtir.
Ýþte bu güzel gecede hepimizin,
Allah'ýn rahmetinden ve baðýþlamasýndan faydalanmamýzý dilerken,
tüm alem için yapacaðýmýz saðlýk, huzur, mutluluk, belkide en önemlisi barýþ dileklerimizin
kabul olmasýný temenni ederim.
Bu vesileyle MÜBAREK REGAÝP KANDÝLÝ'nizi kutlarým.
Saygý ve sevgilerimle
Nurdan ÖZCAN


Bir Cevap Yazın