MsN’den Kiz Istemek

23 Ağustos 2006 Komik Yazilar Yorum yok

MsN'den Kiz Istemek

 

Evlenecek Bayan  Ne uyumlu bir cift olmuslar :)) Evlenecek Erkek

Talipp:
Slm…

KýzEvy:
Slm… Hoþ geldiniz.

Talipp:
MSN adresinizi oðlumdan aldým.

KýzEvy:
Evet . Kýzým söyledi. Bekliyorduk zaten

Talipp:
Sizin evde baþka PC var mý? Hanýmlarý da görüþmeye davet etsek

KýzEvy:
Tabii ki. Bizim haným online zaten. Kýz da internet cafe de.

Talipp:
Ok…

Kaynana34 konuþmaya katýldý
Oðlananasý konuþmaya katýldý

Talipp:
Hanýmlar da geldi. Ben bizim oðlaný da davet ediyorum.

ÇýlgýnDamat konuþmaya katýldý
BirEvinBirkýzý konuþmaya katýldý

Oðlananasý:
Slm…

KýzEvy:
Hoþ geldiniz haným efendi

Kaynana34:
Slm…

Oðlananasý:
Hoþ bulduk efendim

ÇýlgýnDamat gönderiyor:
CICEK.GIF
Aktarýmý baþlatmak için burayý çift týklayýn
Kabul et (Alt+C) Farklý kaydet…(Alt+F) Reddet (Alt+D)

ÇýlgýnDamat gönderiyor:
CIKOLATA.GIF
Aktarýmý baþlatmak için burayý çift týklayýn
Kabul et (Alt+C) Farklý kaydet…(Alt+F) Reddet (Alt+D)

Teknoloji iste bu

Kaynana34:
Ay niye zahmet ettiniz? Teþekkürler.

Talipp:
Zahmet ne demek? Çam sakýzý çoban armaðaný.

Kaynana34:
Nasýlsýnýz? Ýyi misiniz? Ben Hacer. Burcu'nun annesiyim.

Talipp:
Ýyilik elhamdülillah. Sizleri sormalý.

KýzEvy:
Ýyiyiz çok þükür.

Kaynana34:
Sizler Mersin'denmiþsiniz deðil mi?

Talipp:
Evet efendim. Sizler de Ýstanbul'dan

Kaynana34:
Evet efendim. Biz iki yýl önce gelmiþtik Mersin'e Çok güzel bir yer.

Oðlananasý:
Güzeldir. Bekleriz bize de.

KýzEvy:
Ýnþallah. Bu yaz güneyi düþünüyorduk zaten

Oðlananasý:
Yaza kalmasýn diyoruz. Beey ! Hadisene…

Talipp:
Efendim. Haným haklý. Sebebi ziyaretimiz malum.

KýzEvy:
Evet efendim. Malumumuzdur. Baþýmýzýn üstündedir. Hoþ geldiniz.

Talipp:
Evlatlarýmýz net üzerinden tanýþmýþ, kaynaþmýþlar. Bize de vazifemizi yapmak düþüyor. Allah'ýn emri Peygamber'in kavliyle Oðlumuz ÇýlgýnDamat'a kýzýnýz BirEvinBirKýzý'ný istiyoruz.

KýzEvy:
Evet beyefendi. Sizin de belirttiðiniz gibi evlatlarýmýz anlaþmýþlar. Eh o zaman bizlere de hayýrlýsýný dilemek düþer.

Oðlananasý:
Müsaitseniz eðer gelecek ay aile içinde bir niþan yapalým diyoruz.

Kaynana34:
Bekleriz efendim. Biz niþan için gerekli hazýrlýklarý yaparýz. Ýstanbul'da kalacak yeriniz yoksa biz aðýrlayabiliriz.

Oðlananasý:
Yok. Zahmet vermeyelim. Çok kalamayýz zaten. Dayýmýn oðlu var. Bostancý'da oturuyorlar.

Kaynana34:
Ayol ne zahmeti? Aþk olsun. Akraba olacaðýz sonuçta. Hem Bostancý çok uzak. Biz Avcýlar'dayýz. Yollarda periþan olursunuz. Yerimiz müsait.

Oðlananasý:
Ýnþallah diyelim o zaman.

Kaynana34:
Ýnþallah efendim. Kýzým! Hadisene.

BirEvinBirKýzý:
Tamam anneee!

BirEvinBirKýzý gönderiyor:
KAHVE.GIF
Aktarýmý baþlatmak için burayý çift týklayýn
Kabul et (Alt+C) Farklý kaydet…(Alt+F) Reddet (Alt+D)

ÇýlgýnDamat gönderiyor:
SOZYUZUGU.GIF
Aktarýmý baþlatmak için burayý çift týklayýn
Kabul et (Alt+C) Farklý kaydet…(Alt+F) Reddet (Alt+D)

Talipp:
Biz müsaadenizi isteyelim artýk. Tanýþtýðýmýza memnun oldum.

KýzEvy:
Biz de memnun olduk efendim. Þeref verdiniz.

Talipp:
O þeref bize ait. Hoþça kalýn efendim.

KýzEvy:
OK . Byeee!

Talipp:
Bye!

Oðlananasý:
Bye..

Talipp konuþmadan ayrýldý
Oðlananasý konuþmadan ayrýldý

Kaynana34:
Bye

BirEvinBirKýzý:
Bye

Kaynana34 konuþmadan ayrýldý
KýzEvy konuþmadan ayrýldý

ÇýlgýnDamat:
Bye… Þiþþt Burcu kýz? Gitme bir yere yaw :-)

BirEvinBirKýzý:
Hepsi gitti mi?

ÇýlgýnDamat:
Gittiler gittiler.Nasýlsýn aþkým? Çok heyecanlandýn mý?

BirEvinBirKýzý:
Ay! Ölüyorum zannettim :-(

ÇýlgýnDamat:
Bak çok korkuyordun. Oldu iþte aþkým. Oldu :-)


Bir Cevap Yazın