Masmavi

25 Eylül 2006 Kissa Anonim Yazilar Yorum yok

Masmavi bir yorgan üzerimde

Altýmdaysa yemyeþil bir dösek

Çiçekler yastýðým olmuþ

Güneþse gözlerimi kamaþtýran bir ýþýkMasmavi bir yorgan üzerimde

Altýmdaysa yemyeþil bir dösek

Çiçekler yastýðým olmuþ

Güneþse gözlerimi kamaþtýran bir ýþýk

Bir uður böceði konuyor ellerime

Sanki yakut bir yüzük gibi kibirli

Saçlarýmsa papatyalarla haþýr neþir

Papatyalarmý, benmi gelin gibi

Birden gölge düþüyor yüzüme

Koca bir çýnarýn gölgesindeyim

Su þýrýltýlarý kulaðýmda þelalenin

Klasik bir eser týnýlarý gibi

Ani bir þimþek çakýyor

Bardaktan boþanýrcasýna bir yaðmur

O da ne

Sýrýlsýklam bir ben

Ýçi dýþý yýkanan ben

Yaðmur duruyor bulutlar çekiliyor

Ama yüreðimdeki gece bitmiyor

Sessiz bir çýðlýk yayýlýyor geceye

Yaðmurun yerini gözyaþlarý almýþ

Anlatýlmýyor anlatýlamýyor

Yürek sýkýþmýþ çýðlýkla haykýramýyor

Beden titrek ne yapacaðýný bilemiyor

Su misali akýyor akýyor

Hayat sayfasý birbir akan sele karýþýyor

Ve bu benim diyorum gülümseyerek

30.03.2006-serpil


Bir Cevap Yazın