Kara Kalem

26 Temmuz 2006 Kissa Anonim Yazilar Yorum yok

~INCI'DEN~ <inciden@ 

(¯`»MoDBaBa & MoRseVda«´¯)

 

Kara Kalem
Y
aþamýn rengi gri olmalý… ne çok siyah nede beyaz…
Özlemlerde olmalý kavuþmanýn tadýna varabilmek için…
Yaþamda herþeyin bir zýttý var mutlaka…mutluluk hüzün-güzel çirkin-sevgi ve nefret… asolan duygudur sevgi diðer duygularý bizler yarattýk…bizler küçümsedik en temiz olaný…özlemeyi bile asil yaþamalý acý çekmenin bile soylu bir tarafý var aslýnda

 

 

Kara Kalem
Y
aþamýn rengi gri olmalý… ne çok siyah nede beyaz…
Özlemlerde olmalý kavuþmanýn tadýna varabilmek için…
Yaþamda herþeyin bir zýttý var mutlaka…mutluluk hüzün-güzel çirkin-sevgi ve nefret… asolan duygudur sevgi diðer duygularý bizler yarattýk…bizler küçümsedik en temiz olaný…özlemeyi bile asil yaþamalý acý çekmenin bile soylu bir tarafý var aslýnda..hüzünlerin rengi mavicedir gönül gözüyle bakana… çünkü her duygu sevginin uzantýsýdýr… sevgi kapsayandýr…sevgi zýtlýklarýn barýþýdýr..sevgi daraltmaz…sevgi asla acýtmaz…yeryüzünün oluþ sebebi varlýklarý mýknatýs gibi bir arada tutandýr…yaþamayý öðrenemeden gücenmeyi öðrendik çünkü kaçmak hep kolay olandý gizleniriz ve bizi kimse bulamaz oyunu…ama çoðumuz nereye gittiðimizi bile bilmeden kaçmaktayýz…hislerin aydýnlýktan karanlýða gidiþi ve bir uçaðýn görüþ mesafesinin daralmasý gibi…birilerini suçlamayý çok iyi öðrendik asla kendimize soru sormayý beceremedik ve malesef bu yüzden birçok tomurcuk býraktýk ardýmý
zda açamadýlar…

Hayat hep acýmasýzdý biz merhametli…
Hayat bizimle uðraþýrdý biz masumduk…

Peki biz ne yaptýk…hiçbirþey….

Hayat sadece herþeyi sundu bize herþeyin zýttýnýda verdi…

Biz seçimlerimizle yaþadýk…

Doðrularýmýzý bulduk ama herkes doðrunun bizim doðrumuz olmadýðýný unuttuk…ve tüm duygular asaletini yitirdi…bir sevgi kaldý gizliden gizliye varolmaya çalýþan…anlamýný bilende yaþayan…suluboyayla renklendirilmeden karakalemle çalýþýlmýþ özgün bir potre…görebiliyormusunuz…ruh gözüyle bakabiliyormusunuz…ve yanlýz kalabiliyormusunuz severken ihtiyaç hissetmeden birþeylere….ve onunda ayrý bir dünya olduðunu unutmadan sevebiliyormusunuz…sevgi baðlanýr ama özgürlüðü verir…isimsizdir…herþeyde ve hiçbirþeydedir…olmadýðý bir kavram yoktur…þimdi biz yaþamýn neresindeyiz…

GÖRÜNENÝ YAÞAMAYI BIRAKTIÐI ZAMAN ÝNSANLAR HAYATIN KOSKOCA BÝR ÝLLÜZYON OLDUÐUNU ANLAYACAKLAR….

BAKTIÐIMIZI DEÐÝL HÝSSETÝÐÝMÝZÝ YAÞADIÐIMIZDA HÝÇ BÝR DUYGU ACI VERMEYECEK ÝNCÝTEMEYECEKTÝ

R…

YAÞAMA DAÝR BÝR KARAKALEM ÇALIÞMASI

SEVGÝYLE KALIN…..


Cumleler dogrudur sen dogru isen, dogruluk bulunmaz sen egri isen

__._,_.___

(¯`»MoDBaBa & MoRseVda«´¯)


Bir Cevap Yazın