Hayatimiz’daki onemli cumleler

31 Ağustos 2006 Duz Yazi ve Hikayeler Yorum yok

ÖNEMLÝ CÜMLELER

En önemli 6 kelime    : "Evet, ben hata yaptýðýmý kabul ediyorum."

En önemli 5 kelime    : "Tebrikler, iyi bir iþ yaptýnýz!"

En önemli 4 kelime    : "Bu hususta düþünceniz nedir?"

En önemli 3 kelime    : "Eðer izin verirseniz!"

En önemli 2 kelime    : "Teþekkür ederim."

En önemli 1 kelime    : "Biz"

En önemsiz 1 kelime  : "Ben"

   

 
Unutmayýn sakýn

Hayat bumeranga benzer.

Yaptýðýnýz iyi – kötü herþey, birgün size geri döner.  
MoD®Bir Cevap Yazın