DUSLER BIRIKTIRDIM..

27 Eylül 2006 RuHSeL Yorum yok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUSLER BIRIKTIRDIM
Adý sen,
Rengi sen,
Görüntüsü sen olan
Düsler biriktirdim…
Ne zaman herseyden, herkezden kaçmak istesem uykuya sýgýnýrým.
Uyuyup herseyi unutup,
sadece düslerimde kilerle  basbasa kalmak için…
Yine uykularýn çagirimi var;
Izmir sýcaktan yanarken ben düsüncelerimle üsüyorum…
Kahvaltýmý bile yapamadým, midemde kramplar var ve
ne müzik duymak istiyorum ne de bir ýsýk görmek…
Yastýgýma dogru uzanýyorum;
ellerim altýnda sanki onlarý saklar gibi…
Basýmý yastýga koyar koymaz bir rahatlýk çöküyor beynime
Kemirmeleri bitiyor…
Biriktirdigim düslere saldýrýyorum;
Yasadýgýmýz her bir aný tek tek çýkarýp alýp uykularýma serpiyorum…
Iste o zaman ben seni
Yeniden soluyor,
Yeniden yasýyor,
Yeniden asýk oluyorum…
Yastýk altýnda para biriktirir gibi
Düsler biriktiriyorum;
Adý sen
Rengi sen
Görüntüsü sen olan…
Ruhsel Barýsçimen

Bir Cevap Yazın