DEVÝNÝM…

7 Ocak 2007 Duz Yazi ve Hikayeler Yorum yok

Ýncinmiþse yüreðim,

Martýlar düþer soframa!

DEVÝNÝM

 

Ýncinmiþse yüreðim,

Martýlar düþer soframa!

Gök kýpkýzýl kesilir de,

Pýrýltýsýný saklar güneþ,

Asit yaðar düþlerime!

Ne yana baksam karanlýk…

Bir damla huzuru saklar benden,

Enginlerinde gezindiðim câným deniz.

 

Bir sardalyanýn kursaðýnda saklýdýr maviliðim!

Ýncinmiþse yüreðim!..

 

Ve olabildiðince kanlý bakar gözlerim,

Göðümün kýzýllýðýndan!

Saklar yeþilini mavisine kýzgýnlýðýndan!

Ve saklarým ben;

Tüm sitemlerimi ve bütün kýzgýnlýðýmý,

Gömerim asýrlýk sevdalarýma…

 

Bilinmeyen bir maviliðe doðru,

Alýr baþýmý giderim!

 

Ýncinmiþse yüreðim!..

 

            Ufukdoyumu          03/07/2000


Bir Cevap Yazın