• 25 Eylül 2018 Salı

Umutsuzlugun Limanýnda Bir Gemi

4 Ağustos 2006 RuHSeL Yorum yok

Umutsuzlugun Limanýnda Bir Gemi   Sessiz bir gecenin kör karanlýgýnda ilerlemek ne zordur, ne ürperti verir insana. Anlamsýzlýgýn boslugunda kalakalmak öyledir. Anlayamamak öyledir iste. Anlatamamak daha da baskadýr., daha acýdýr, daha çok üzer insani. iste sen böylesin. Anlatamýyorsun dertlerini. En çok da neye yanýyorum biliyor …..

SEVGI-ZENGINLIK-BASARI

RuHSeL Yorum yok

Bir kadýn evinden çýktý, evinin önünde beyaz, uzun sakallarý olan 3 yaslý adam gördü. Onlara: – Sizi tanýmýyorum ama aç olmalýsýnýz, lütfen evime buyurun ve birseyler yiyin, dedi. – Kocanýz evde mi?, diye sordular. – Hayýr, dedi kadýn:"Dýsarýda." – O zaman giremeyiz, dediler. Aksam kocasý …..

Sevginin Gül Rengi

RuHSeL Yorum yok

SEVGININ GUL RENGIzaman “bayram” dense Gizli bir körük yelpazelenir yaram üstünde Tozu gözümü yakar, közü yüreðimi Bir yerde sevgiler aðlar benimle Küçücük bir çocuktum o zamanlar. Yedi veya sekiz yaþlarýnda. Kokusuna doyamadýðým, sýcaklýðýný doyasýya içime sindiremediðim annemi kaybetmiþtim. Saçýmý okþayacak bir anam yoktu artýk. Ne …..

KIRMIZI GÜL

RuHSeL Yorum yok

KIRMIZI GÜL Bir ülke varmýs eskiden. Ve bu ülkede hiç ama hiç kýrmýzý gül yokmus, bütün güller beyaz renkteymis. Bir de birbirini çok seven bir kýz ve bir delikanlý varmýs… Birbirlerine çok yakýsýyorlarmýs. Kýz çok güzel delikanlý ise çok yakýsýklýymýs. Delikanlý bu kýz için her …..

YoKsUn Ki KiMeNe

1 Ağustos 2006 RuHSeL Yorum yok

Neden herkes bana, mutanga ugramýs garip bir canlýymýsým gibi bakýyor. Yoksa acýyorlar mý içten içe. Ne duruyorlar niye susuyorlar? Yoksa korkuyorlar mý?