• 4 Aralık 2021 Cumartesi

Incitemesin Seni…

14 Ağustos 2006 MoD Yorum yok

Güvenin kalmýyor kimselere. Sessiz hýçkýrýklarýnla ýslatýyorsun geceleri yastýðýný…

Sadece Dostuma :=)

7 Ağustos 2006 MoD Yorum yok

  Nefes almaya Ýlk baþladýðýmdan itibaren hayatýmýn her safhasýnda yanýmdaydýn. Benim Caným Dostum ,

SEVDA….

MoD Yorum yok

SEVDA….  Sevdaya dair ne çok þey söyledi insanoðlu. Ne çok þey yazdý. Ne çok þey yaþadý ya da yaþadýðýný sandý. Herkes kendi sevda sandýðýný tarifledi ve tanýmladý. “Sürekli olmayan hiçbir þey gerçek deðildir” bana göre dostlar. Sürekli olmayana ise, ne derseniz deyin…  

Kelebekler

3 Ağustos 2006 MoD Yorum yok

Bir gun Tanri koyun birinde oturup dinlenirken bir yandan oynayan cocuklari izliyordu. Cocuklar gulusup sarki soyluyorlardi. Onlari izlerken bir anda yuregini bir huzun kapladi

YALNIZLIK AÞAMASIN O KALENÝN DUVARLARINI…

MoD Yorum yok

Gün geçtikçe daha fazla kapanýr olduk içimize…  Etrafýmýza kalýn duvarlý kaleler kuruyoruz.  O kalelerin içinde baþýmýzý dýþarý bile çýkarmadan yaþayýp gidiyoruz.  Dostlarýmýz, arkadaþlarýmýz artýyor.  Onlar arttýkça biz kalelerimizin duvarlarýný daha da saðlamlaþtýrýyoruz.  Açýlacak en küçük bir gediðe, o gedikten içeri girecek bir tek kiþiye tahammülümüz …..

Elmanin Yarisi Masali

MoD Yorum yok

Onunla bitmeyen bir kavganiz var.Karsi oldugunuz siddet bile olagan gelmeye basladi.Ona aci vermek, canini yakmak istiyorsunuz;Hatta zaman zaman öldürmek.