• 4 Aralık 2021 Cumartesi

17 Eylul 2005

2 Ağustos 2006 Geveze Yorum yok

Yüreði kâðýda akýtmayalý uzun zaman oldu. Çok uzun… Arzu büyüdü, kimsesiz AMA kimli þehri býraktý. Sandý ki bütün acýlarý o kimliksiz þehre gömdü. Oysaki yaþanmýþ hiçbir þeyin kýymeti yokmuþ, düþermiþ zamanla gökteki yýldýzlar, baþ tacý ettiklerimiz tek tek… Birer birer kaybolan dostlar gibi. O þehirde …..