• 20 Ağustos 2018 Pazartesi

DURACAKSIN

GeN Yorum yok

"Her þeyini kaybetsen de hayallerini kaybetmeyeceksin. Neyi aradýðýný hiç unutmayacaksýn"