• 9 Aralık 2021 Perşembe

Hayatimiz’daki onemli cumleler

31 Ağustos 2006 Duz Yazi ve Hikayeler Yorum yok

ÖNEMLÝ CÜMLELER En önemli 6 kelime    : "Evet, ben hata yaptýðýmý kabul ediyorum." En önemli 5 kelime    : "Tebrikler, iyi bir iþ yaptýnýz!" En önemli 4 kelime    : "Bu hususta düþünceniz nedir?" En önemli 3 kelime    : "Eðer izin verirseniz!" En önemli 2 kelime    : …..

30 Agustos Zafer Bayramimiz Kutlu Olsun

30 AÐUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN.. Büyük Taarruz Seksen dört yýl önce bugün, Türkiye tarihinin en kritik saatleri yaþanýyordu. Büyük Taarruz için tüm hazýrlýklar tamamlanmýþ, emirler verilmiþ, nefesler tutulmuþtu. ''Ateþ'' emri için geriye sayým baþlamýþtý. O emir de 26 Aðustos sabaha karþý verilecekti.

1 2 3 5